GALERIA GEOMETRIAS CIRCULARES 2002-2003

 

Cactografia. Tec.mixta/papel.100x70 cm

Diptico Dionisisos.Tec.mixta/tela.200x81 cm

Grial Dionisios.Tec.mixta/tela.100x81cm.

Grial Hesperides. Tec.mixta/tela.116x89 cm.

TriGrial. Tec.mixta/tela. 116x89 cm

Zigurat 3. Tec.mixta/tela. 116x89 cm

Zigurat. Tec.mixta/papel. 100x70 cm

Zigurat 2. Tec.mixta/papel. 100x70 cm

Tactolograma. Tec. mixta/papel. 100x70 cm.