Cuatriptico de Falset 180 x 40 cm. Acuarela 2020

 

1-Cap├žanes. Acuarela. 50x38cm. 2-El Molar. Acuarela. 50x38cm. 3- La Figuera. Acuarela 50x38 cm.

4- La Vilella Baixa. Acuarela. 50x38cm. 5- Marca. Acuarela. 50x38cm. 6- La Torre. Acuarela. 50x38cm.

 

POSTER DE FALSET

 

https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Un-marco-incomparable-de-inspiracion-en-el-Priorat-20200623-0013.html

ARTICULO DIARI DE TARRAGONA  23 DE JUNIO DE 2020